محتوای چند رسانه ای (ویژه دوره روایتگری راوی رسانه ای )

نرم افزار چندرسانه ای مردان آهنین ویژه محرم ۱۴۴۵

فیش منبر محرم ۱۴۴۵ (سیر تحول عاشورایی)

ثبت نام دوره تخصصی راوی رسانه ای

اختتامیه ستاد راویان روحانی و بیستمین دوره آموزش روایتگری (همایش عبای خاکی) در اردوگاه ولایت استان قم برگزار شد.

اختتامیه ستاد راویان روحانی و بیستمین دوره آموزش روایتگری (همایش عبای خاکی) در قم برگزار شد

اختتامیه ستاد راویان روحانی (عبای خاکی ) و دوره آموزش روایتگری یادبود شهیدان اصلانی و دارایی برگزار می شود

دوره آموزش لباس سربازی ?روایــــتی متفــــاوت از ولایــــــت?

دیدار دانش‌پژوهان با پدر شهید مختارزاده

دسته‌ها

بایگانی‌ها

دسته‌ها

بایگانی‌ها

فهرست
error: